Materiały szkoleniowe

Doskonal umiejętności przy pomocy tych narzędzi i materiałów.

Przejdź do materiałów

Kto powinien się przyłączyć?

Połącz siły z innymi i osiągnij więcej.

Dowiedz się więcej

Dlaczego wspierać? 

Przeczytaj list od Prezesa ISAAC, dr Jean LaCour.

Wesprzyj nas

ISAAC, czyli Międzynarodowa Koalicja przeciwko Nadużywaniu Środków Odurzających i Uzależnieniu

Jesteśmy międzynarodową siecią łączącą chrześcijan pracujących w dziedzinie uzależnienia oraz terapii uzależnień na całym świecie. Nasi członkowie pracują z ludźmi uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, a także ludźmi cierpiącymi na inne formy uzależnienia, jak zaburzenia odżywiania i współuzależnienie. Celem ISAAC International jest łączenie, zachęcanie i wyposażanie wszystkich swoich członków. Dzieje się to poprzez małe regionalne grupy, konferencje, regularne kontakty mailowe, media społecznościowe i osobiste kontakty. ISAAC czyli International Substance Abuse and Addiction Coalition oznacza Międzynarodową Koalicję przeciwko Nadużywaniu Środków Odurzających i Uzależnieniu.

Więcej informacji