O nas

Czym jest ISAAC?

Jesteśmy międzynarodową siecią łączącą chrześcijan, która powstała w odpowiedzi na narastający problem nadużywania środków odurzających oraz uzależnienia. Członkami sieci mogą zostać osoby prywatne oraz organizacje.

Członkowie ISAAC pracują w ośrodkach odwykowych, organizacjach prowadzących uliczną pracą socjalną, noclegowniach i schroniskach, misjach kościelnych, poradnictwie oraz przy projektach prewencyjnych . Pracują z ludźmi uzależnionymi od środków odurzających (jak alkohol i narkotyki), jak również cierpiących na uzależnienia behawioralne takie jak zaburzenia odżywiania oraz współuzależnienie.

ISAAC International nie posiada tradycyjnej struktury organizacyjnej, mimo że jest zarejestrowaną organizacją charytatywną. Zostając członkiem ISAAC, podłączasz się do międzynarodowej rodziny. Tak jak w rodzinie, członkowie ISAAC mogą oczekiwać od siebie wzajemnej pomocy i wsparcia.

Liderzy sieci są pionierami w swojej dziedzinie posiadającymi różnorodną wiedzę środowiskową oraz specjalistyczną. Ich zadaniem jest wsparcie członków w trzech następujących działaniach: POŁĄCZENIA, ZACHĘCANIA i WYPOSAŻANIA się wzajemnie. Małe regionalne grupy, konferencje, regularne kontakty mailowe, media społecznościowe i osobiste kontakty, to tylko niektóre ze sposobów, w jakie się to dzieje.

Sieć ISAAC posiada osobowość prawną i została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod numerem 3934238, oraz organizacja non-profit zarejestrowaną pod numerem 1081548. Dzięki temu sieć ISAAC stał się organizacją non-profit, z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy gwarancyjnej.