Założenia oraz kluczowe wartości

Oświadczenie Międzynarodowej Grupy Koordynacyjnej:

Sieć ISAAC International powstała w 1997 roku, aby zachęcać chrześcijan pracujących w trudnej dziedzinie jaką jest uzależnienie; … by widzieć ludzi uwalnianych od zniewoleń i prowadzących produktywne życie.

Jesteśmy świadomi, że może to być ciężka, pełna rozczarowań i odosobniona praca, która jednocześnie może dawać wiele radości, zachęty i spełnienia! Każdy pracujący w tej dziedzinie, w którymś momencie zmaga się, aby odnaleźć tę równowagę. Odkryliśmy, że wzajemne dzielenie się wiedzą, podejściem i doświadczeniem z innymi oddanymi Chrystusowi współpracownikami, ubogacało nasze własne doświadczenie. Zatem społeczność ISAAC powstała aby: łączyć, zachęcać i wyposażać chrześcijan pracujących w obszarze terapii uzależnień.

W naszej pracy kierujemy się następującymi kluczowymi wartościami:

Mocne i konsekwentne skupianie uwagi na Chrystusie i Jego powołaniu dla Kościoła po to, by „wyprowadzić jeńców na wolność”.”.

Nieustanne dążenie do tego, by odzwierciedlać współczujące serce Boga wobec ludzi uzależnionych, oraz wiara w Jego miłość i moc mogą przynieść pełnię życia każdemu człowiekowi. Naszym największym dążeniem jest umożliwienie ludziom doświadczania tej pełni, która najpierw i przede wszystkim realizuje się poprzez nie nadużywanie środków odurzających.

Uważamy, że kościół lokalny powinien stanowić centrum chrześcijańskich działań oraz być podstawowym źródłem ich wsparcia.

Wierzymy, że nie sposób przecenić wartości jakimi są rodzina i społeczność. Relacje, które zapewnia kochająca rodzina oraz społeczność pomagają ludziom stać się tym, kim zostali stworzeni by być.

Wierzymy, że godne i satysfakcjonujące życie jest efektem abstynencji i wstrzemięźliwości.

Przy jednoczesnym zachowywaniu najwyższych standardów profesjonalizmu, naszą podstawową zasadą pozostaje „prostota Ewangelii”. Stąd naszym celem jest umożliwić i zachęcać się nawzajem do oddawania Bogu chwały poprzez utrzymywanie najwyższych standardów.

Ze względu na nasze oddanie powyższym wartościom prosimy każdego, kto chciałby zostać członkiem sieci ISSAC o przestrzeganie wyznawanych przez nas zasad wiary oraz zasad etycznych.